Projectgroep

Inleiding

De projectgroep is ingericht om op projectniveau tot afstemming te komen. Binnen de projectgroep wordt het werkprogramma vastgesteld, de voortgangsrapportages besproken en worden actuele thema’s en knelpunten besproken. De projectgroep fungeert ook als klankbord voor de projecten en voorstellen vanuit de sport- en cultuurcoaches. De projectgroep wordt gevormd door de projectcoördinator, schooldirecties, ORO, Zorgboog, Musicas, LEV-groep, Bijzonder Jeugdwerk, Stichting Sportstuif en sportverenigingen.

Sport- en Cultuurimpuls

Bijzonder Jeugdwerk

Gemeente Deurne

LEV Groep

Musicas

ORO

Zorgboog In Balans