Alzheimercafe Peelland

03-07-2018

Inleiding

Aansprekende dagactiviteiten zijn van belang voor mensen met dementie. Om die reden staat dit keer het onderwerp dagbesteding centraal bij het Alzheimer Café Peelland. Er wordt gesproken over het bestaande aanbod, maar ook over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van dagbesteding. Op dinsdag 3 juli 2018 is te gast in het Alzheimer Café Peelland Leonie Kuijpers hoofd dagactiviteiten bij de Zorgboog.

 

Bij dagbestedingsvormen gaan mensen één of meerdere dagen per week naar een locatie, waar een dagprogramma wordt geboden (een gemeenschapshuis, een verzorgingshuis of zorgboerderij). In het Alzheimer Café wordt deze avond ingegaan op vragen als welk aanbod is er eigenlijk voor mensen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen? Hoe ziet de begeleiding eruit? En wat beteken het overdragen van de zorg voor de partner / mantelzorger? Leonie Kuijpers vertelt ook over het toekomstige aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie. Wat is er allemaal mogelijk?

Aanbod

Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Contact

Alzheimer cafe Peelland
John Bankers
E-mail: alzheimercafepeelland@gmail.com
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-peelland
Facebook: www.facebook.com/alzheimercafepeelland