Beweeggedrag & behoefte

Onderzoek Beweeggedrag en Behoefte

Inleiding

Communicatie Onderzoek
‘Beweeggedrag en Behoefte’

Bewegen speelt een essentiële rol in een bewuster en gezonder leven. Het is belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Dit geldt in principe voor jong en oud en voor mensen met en zonder chronische ziekte of beperking. Bewegen is daarnaast van groot belang bij het terugdringen van overgewicht en valletsel.

Aanbod

In Deurne voldoet maar 53% van de inwoners aan de beweegrichtlijnen* en daar wil Leef! Deurne verandering in brengen. Leef! Deurne richt zich op het realiseren van voldoende sport- bewegingsaanbod voor alle Deurnenaren van jong tot oud.

Om dit te realiseren heeft Leef! Deurne een aantal sport en cultuurcoaches actief op en rondom de scholen, in de buurten, wijken en bij de verenigingen. Om dit te ondersteunen gaat Leef! Deurne dit jaar starten met een onderzoek genaamd ‘Beweeggedrag en Behoefte in Deurne’.  Dit onderzoek heeft twee doelstellingen:

  • Het ondersteunen van sportverenigingen door een aanbeveling te geven aan de hand van de behoefte van de inwoners van Deurne;
  • Inwoners van Deurne (indien gewenst) adviseren over een passende sport

Om dit te behalen gaat Leef! Deurne de volgende punten onderzoeken:

  • Het huidige beweeggedrag van de inwoners in Deurne;
  • De huidige sport behoefte van de inwoners in Deurne;
  • De factoren die het beweeggedrag stimuleren en belemmeren in Deurne;
  • De gedragsdeterminanten die het meeste invloed hebben op het beweeggedrag in Deurne

Leef! Deurne streeft er naar om meer mensen te laten bewegen en heeft er vertrouwen in dat dit onderzoek van toegevoegde waarde zal zijn voor het behalen van de doelstellingen.

 

Beweeggedrag & behoefte

Prijs: GRATIS
Inschrijvingen gesloten

Contact

Leef! Deurne

Tiago da Silva

Downloads

Download het PDF-document 'Flyer onderzoek Beweeggedrag en Behoefte'
Download het PDF-document 'Flyer Doe Mee'