Cultuuroptimisten 22 jan

Foto van een behangen muur met bloemen.

Inleiding

Cultuuroptimisten bewijst zich opnieuw als succesvolle netwerkbijeenkomst

Op woensdag 22 januari vond er weer een nieuwe Cultuuroptimisten plaats met ‘jongeren’ als centraal thema. De bijeenkomst vond plaats bij ORO op het Rijtven. Vier sprekers zorgden voor aansprekende verhalen en voorbeelden om jongeren te betrekken bij culturele projecten. Naast de interessante sprekers heeft de Cultuuroptimisten zich opnieuw bewezen als een succesvolle netwerkbijeenkomst. Vragen van aanwezigen hebben voor veel uitwisseling van kennis en ideeën gezorgd. Gemeente Deurne kan weer veel mooie culturele initiatieven verwachten in 2020.

Aanbod

 • Voldoende ruimte voor eigen regie, zelfreflectie en ontdekken
  Wilbert de Groot, manager ORO, startte met een voorbeeld om mensen op een onderscheidende manier  te interesseren voor vrijwilligerswerk: De bakfiets 'recepten voor geluk'. Door jezelf dagelijks te vragen of je gelukkig bent, word je vanzelf gelukkiger. Claudia Marinelli van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst vertelde over een onderzoek naar verschillende jongerenprojecten. Succesvolle projecten van jongeren hebben gemeen dat er voldoende ruimte is voor eigen regie, zelfreflectie en ontdekken. Hierbij is het belangrijk dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin jongeren zich thuis voelen en durven te falen. Een opvallende opmerking was dat veel onderzoek laat zien dat sport vooral zorgt voor de ‘buitenkant’ en cultuur zorgt vooral voor de ‘binnenkant’. Deelname aan culturele activiteiten zorgt vaak voor een beter zelfbeeld, doorzettingsvermogen en leidt tot zelfreflectie.
 • Schrik niet van de onvermijdelijke ‘nee’ fase
  Een mooi praktijkvoorbeeld kwam van Carlijn Fransen, een jongere die in september vorig jaar een kroegcollege organiseerde in Deurne. Carlijn had onder andere een aantal praktische tips, bijvoorbeeld dat de datum, dag en de tijd van je activiteit van grote invloed is op de opkomst. De promotie was een moeilijke opgave, en daar hadden de aanwezige Cultuuroptimisten weer wat mooie tips voor.
  Lieneke Teeuwes vertelde met veel passie over haar werk als docent muziek en CKV én over de jongerenprojecten die ze op zet met de werkgroep concertcyclus Stichting Behoud Willibrorduskerk Deurne. Ze gaf aan dat je niet moet schrikken van de onvermijdelijke ‘nee-fase’ waar elk gesprek met een puber mee start. Durf te luisteren naar hun wensen, ideeën en behoeftes en sluit aan op hun belevingswereld. Ook gaf ze mee dat je met pubers geduld moet hebben. Deadlines moeten flexibel zijn, verwachtingen getemperd en doelstellingen helder.
 • Spreekuur cultuursubsidie en Cultuuroptimisten
  De volgende Cultuuroptimisten is op woensdag 1 april van 19:30 tot 21:00 uur. Dit wordt voorafgegaan door een spreekuur cultuursubsidie van 18:30 tot 19:30. In dit spreekuur krijgen aanvragers tips voor hun aanvraag en kunnen aanvragers elkaar ook helpen. Mocht je het leuk vinden om de Cultuuroptimisten te verwelkomen op jouw (culturele) locatie, neem dan contact op met Suzanne Slachmuijlders van de gemeente Deurne (S.Slachmuijlders@deurne.nl) of met cultuurcoach Maartje Bogaerts van Leef! (maartje@muziekschoolmusicas.nl).

Bron en lees meer op de website van gemeente Deurne