Cursus Deelnemers werven

Cursus Deelnemers werven

Samen Slim Deelnemers Werven is een cursus om leden of deelnemers te binden aan cultuurorganisaties. In drie cursusavonden worden cultuuraanbieders ondersteund bij het werven van nieuwe deelnemers.

De cursus Samen Slim Deelnemers Werven is geïnitieerd door het LKCA en een netwerk van cultuurorganisaties. De cursus geeft een verfrissende kijk op het werven van deelnemers. Er staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, maar het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer.

Wat brengt de cursus?

 • Na de cursus heb je de behoeftes van je leden in beeld
 • Kansen voor je vereniging zijn helder
 • Er zijn concrete plannen die je tijdens of na de cursus kan uitvoeren
 • Je neemt deel met meerdere verenigingsleden, dus informatie gaat niet verloren
 • Je krijgt een jaar toegang tot de e-learning van LKCA

Wat wordt er van je gevraagd?

 • 2 of 3 personen van je vereniging doen mee (bestuursleden of vrijwilligers)
 • Aanwezigheid bij de 3 workshopavonden
 • Tussentijds overleg met andere deelnemers van je vereniging
 • Tussen de workshopavonden door werken aan de opdrachten
 • Op korte termijn tijd en inzet, op langere termijn winst
 • Plezier!

De cursus:

 • 3 workshops op locatie voor maximaal 6 cultuuraanbieders (werkgroepen van 2-3 personen per cultuuraanbieder)
 • 3 workshops in 6/7 weken
 • Tussentijds tips van de cursusleider
 • Licentie voor de LKCA e-learning: kosten €25,- per cultuuraanbieder


Cultuurcoach Maartje is door het LKCA opgeleid om deze cursus aan te bieden. Heb je vragen over deze cursus neem dan contact op via onderstaande gegevens.

De cursus is in juni en juli 2021 gegeven in Deurne. 
In 2022 wordt de cursus gegeven op:
Woensdag 20 april, 18 mei  en 1 of 8 juni (laatste bijeenkomst wordt in overleg bepaald) van 19:30-21:30 uur (onder voorbehoud ivm corona maatregelen en voldoende aanmeldingen). 

Wil je wel graag deelnemen, maar kan je op bovenstaande data niet. Stuur dan een mail naar maartje@muziekschoolmusicas.nl. Bij voldoende interesse wordt de cursus ook op andere data aangeboden. 

Hieronder kan je je aanmelden voor de cursus, dan krijg je informatie zodra de cursus van start gaat.

Cursus Samen Slim Deelnemers Werven

Prijs: € 25,00
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
20-04-2022 19:30 tot 21:30 uur Hofke van Marijke
Deurne
18-05-2022 19:30 tot 21:30 uur Hofke van Marijke
Deurne
08-06-2022 19:30 tot 21:30 uur NTB
Deurne

Contact

Cultuurcoach Leef

Maartje Bogaerts