Cursus Deelnemers werven

Cursus Deelnemers werven

Samen Slim Deelnemers Werven is een cursus om leden of deelnemers te binden aan cultuurorganisaties. In drie cursusavonden worden cultuuraanbieders ondersteund bij het werven van nieuwe deelnemers.

De cursus Samen Slim Deelnemers Werven is geïnitieerd door het LKCA en een netwerk van cultuurorganisaties. De cursus geeft een verfrissende kijk op het werven van deelnemers. Er staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, maar het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer.

Wat brengt de cursus?

 • Na de cursus heb je de behoeftes van je leden in beeld
 • Kansen voor je vereniging zijn helder
 • Er zijn concrete plannen die je tijdens of na de cursus kan uitvoeren
 • Je neemt deel met meerdere verenigingsleden, dus informatie gaat niet verloren
 • Je krijgt een jaar toegang tot de e-learning van LKCA

Wat wordt er van je gevraagd?

 • 2 of 3 personen van je vereniging doen mee (bestuursleden of vrijwilligers)
 • Aanwezigheid bij de 3 workshopavonden
 • Tussentijds overleg met andere deelnemers van je vereniging
 • Tussen de workshopavonden door werken aan de opdrachten
 • Op korte termijn tijd en inzet, op langere termijn winst
 • Plezier!

De cursus:

 • 3 workshops op locatie voor maximaal 6 cultuuraanbieders (werkgroepen van 2-3 personen per cultuuraanbieder)
 • 3 workshops in 6/7 weken
 • Tussentijds tips van de cursusleider
 • Licentie voor de LKCA e-learning: kosten €25,- per cultuuraanbieder

Ervaring van een deelnemer aan de cursus van juni 2022:
De cursus over ledenwerving heb ik als heel positief ervaren. Maartje komt met veel bruikbare tips, om je vereniging extra zichtbaar te kunnen maken voor potentiële leden. De uitleg die ze geeft is gevarieerd en helder. Ze besteed aan iedere vereniging aan tafel voldoende aandacht, met advies op maat. Ook is het fijn om 1 jaar lang toegang te hebben tot de e-learning, waarin je handvaten krijgt om je ledenwerving verder uit te werken. Kortom, voor iedere vereniging een aanrader.


Cultuurcoach Maartje is door het LKCA opgeleid om deze cursus aan te bieden. Heb je interesse in het volgen van deze cursus, neem dan contact op met Leef! Deurne.


In 2022 wordt de cursus gegeven op:
Woensdag 20 april, 18 mei  en 1 of 8 juni (laatste bijeenkomst wordt in overleg bepaald) van 19:30-21:30 uur.

Najaar 2022
Heb je interesse om deel te nemen? 
Meld je dan aan. Bij voldoende interesse wordt er in november weer een cursus aangeboden, aanmelden kan tot 31 oktober 2022. Ben je te laat met aanmelden, maar heb je toch interesse om hier in het najaar mee aan de slag te gaan, neem dan contact op voor de mogelijkheden.