Lezing Monumenten in Deurne

Inleiding

Lezing Monumenten in Deurne door Joep Coppens

Woensdag 6 september verzorgt Joep Coppens, lid van onze vereniging, in het Cultuurcentrum aan het Martinetplein in Deurne voor Heemkundekring H.N. Ouwerling een lezing over: Monumenten in Deurne. Aanvang 20.00 uur. De entree voor leden is gratis. Voor anderen bedraagt de toegangsprijs 2,50 euro.

Aanbod

Veertig jaar geleden telde de gemeente Deurne veertien Rijksmonumenten. Gemeentelijke monumenten bestonden in die tijd nog niet. Het veertiende monument was Brouwerij-boerderij De Pelikaan. Aan het verzet tegen de toenmalige sloopplannen dankt onze Heemkundekring haar ontstaan.

Men ondernam verscheidene pogingen voor handhaving op de Rijksmonumentenlijst, maar slechts in één geval -het oorspronkelijke molenhuis op de Molenhuisweg in Vlierden- is dat gelukt. Het verval en de afbraak van De Pelikaan aan de Helmondseweg was een grote teleurstelling voor de pas opgerichte Heemkundekring H. N. Ouwerling.

Door de stijging van de welvaart en door oprichting van een Gemeentelijke Monumentenverordening in 1989 kwam er eindelijk perspectief voor onze Deurnese monumenten. Momenteel zijn in Deurne 55 gemeentelijke en 67 Rijksmonumenten geclassificeerd en dus beschermd. Joep Coppens zal in zijn lezing deze Deurnese panden belichten. Hij zal ook ingaan op de gewijzigde situatie voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Vanwege bezuinigingen in verband met de financiële crisis van de afgelopen jaren stelt de gemeente sinds enige tijd geen subsidie meer beschikbaar voor restauratie en herstel van gemeentelijke monumenten.

Contact

Heemkundekring H.N. Ouwerling

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne

Foto Album

Gemeentehuis Deurne