Open repetitie Mannenkoor

Inleiding

In het kader van het boekje Leef Actief met daarin al het Deurnese beweeg- en cultuuraanbod voor 55+ zijn er dit jaar diverse open repetities/open dagen/kennismakingsmomenten. Daar brengen wij graag iedereen van op de hoogte.

Aanbod

2017 staat voor het koor in het teken van actieve ledenwerving. In dit kader wordt op 18 mei een open repetitie gehouden in het Cultuurcentrum Martien van Doorne.

Het doel van deze bijeenkomst is om mannen die geïnteresseerd zijn in koormuziek uit te nodigen voor een repetitie van het DMK. Naast uitgebreide  informatie van het reilen en zeilen van  het DMK krijgen ze ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een gedeelte van de repetitie.

Het Deurnes Mannenkoor wil hiermede nogmaals aantonen dat de drempel om toe te treden tot het koor lager is dan menigeen denkt. Dus iedere man, ongeacht de leeftijd, met een goede zangstem en enige kennis van muziek is van harte welkom op donderdag 18 mei om 20.00 uur.

 

De repetities zijn op de donderdag van 20:30-22:30 uur.

Contact