Sport & Spel Groep Deurne

Inleiding

Deelname is mogelijk voor iedereen die als gevolg van angina pectoris, hartinfarct en/of een hartoperatie onder behandeling is of is geweest van een internist of cardioloog. Men dient vooraf toestemming voor deelname aan onze activiteiten te hebben verkregen van hun behandelend specialist.

Aanbod

Donderdag    19:00-20:30 uur     Sport- en spelactiviteiten

 

Tevens geschikt/ begeleiding voor:

Hartproblematiek en suikerziekte.

Contact

A. Buis

Sporthal Gymnasium

Beukenstraat 80
5753 GD Deurne