Lokaal Sportakkoord uitleg

Lokaal Sportakkoord uitleg

Inleiding

Er zijn kansen om het sporten en bewegen in Deurne te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2020 en 2021 jaarlijks € 23.000 ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken Deurnese belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering in Deurne kunnen realiseren.

Om een succesvol Lokaal Sportakkoord te realiseren is uw inbreng noodzakelijk! Ieders inbreng is daarbij gelijk. Het landelijk initiatief verplicht gemeenten om een sportformateur aan te stellen om het proces te begeleiden. De sportformateur let op de inhoud, bewaakt het tijdspad en levert het lokaal sportakkoord uiteindelijk op.

Bent u zelf of namens een organisatie geïnteresseerd in het Lokaal Sportakkoord? Schrijf u direct online in op deze website.

Aanbod

De inhoud van het Lokaal Sportakkoord moet gaan over een of meerdere van onderstaande pijlers:

 1. Inclusief sporten & bewegen;
  De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie nemen we weg.
 2. Duurzame sportinfrastructuur
  De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.
 4. Positieve sportcultuur
  De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.
 5. Vaardig in bewegen
  De ambitie is om meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

Video

Downloads

Download het Word-document 'Duurzame sport-infrastructuur'
Download het Word-document 'Inclusief sporten en bewegen'
Download het Word-document 'Positieve sportcultuur'
Download het Word-document 'Van jongs af aan vaardig in bewegen'
Download het Word-document 'Vitale aanbieders'